Workshop NLG Holland

Workshop NLG Holland “Innovatief in duurzaamheid” – donderdag 22 feb 14.00-15.00 uur  

NLG Holland is een coöperatie van bloembollentelers met een passie voor de bodem die duurzamer willen telen. De telers doen dat door te innoveren, kennis op te bouwen en te delen, cursussen te geven en nieuwe technieken daadwerkelijk toe te passen in hun eigen praktijk. Uitgangspunt is dat het allemaal uit de bodem moet komen. De bollen die geteeld worden zijn gecertificeerd en worden zo mogelijk tegen een meerprijs verkocht.

Het mooie is dat er concrete resultaten worden geboekt. Door in de teeltmaatregelen de focus te leggen op bodem- en plantgezondheid blijkt dat in 3 tot 4 jaar de hoeveelheid chemie met minimaal 50% kan worden gereduceerd. Dit gebeurt met behoud van opbrengsten en bij een jaarlijks verbeterende kwaliteit van bollen en pootgoed.

In deze workshop geven NLG Holland lid Nico Blokker en Henk Jan Bakker van Green Balance een presentatie over hoe de leden van NLG Holland over de afgelopen jaren resultaten gehaald hebben op het gebied van bolontsmetting, onkruidbestrijding, bodembewerking en -verbetering, groenbemesting en plantweerbaarheid.

AANMELDEN

 

NLG