Agrifirm presenteert het project Precisielandbouw 2.0 – Variatie in beeld bij de tulpenteelt
donderdag 16 februari van 13.30 tot 14.30 uur

Je tulpenteelt perceel in beeld krijgen met de Veris bodemscan en de eBee (drone). Hoe werkt dat precies? Welke data haal je hiermee op? En wat is uiteindelijk je rendement? Elke agrariër weet dat er variatie in de bodem aanwezig is. Niet alleen per gebied, maar zelfs binnen het perceel zijn verschillen in bodemsamenstelling aanwezig en daarom zal een uniforme behandeling van percelen niet tot het optimale resultaat leiden. Op veel plaatsen wordt op basis van gevoel en ervaring al ingespeeld op deze variatie, maar het kan beter!

Agrifirm Plant werkt momenteel samen met Bayer, Agrometius, WUR, Kverneland en het Noord-Hollandse bloembollen- en bolbloemenbedrijf J.C.J. Ruiter-Wever uit Andijk aan een uitdagend project voor het ontwikkelen van nieuwe technieken in de tulpenteelt. Hier wordt onderzocht of door plaatsspecifiek toedienen van gewasbeschermingsmiddelen meer milieuwinst is te behalen en uiteindelijk ook een beter financieel resultaat. De benadering van de huidige status van het onderzoek is tweedelig. Enerzijds is er perceelsinformatie, die wordt verzameld met de Veris bodemscan en die voor elke opvolgende teelt kan worden gebruikt. Aan de andere kant is er de teeltspecifieke informatie, die wordt verkregen door de eBee. Met alle extra data wordt er teeltspecifieke kennis ontwikkeld. Zo worden door de eBee de stand van het gewas digitaal in kaart gebracht. Verder wordt bekeken hoe de uitkomsten van de rapporten van zowel de Veris bodemscan als de eBee kunnen worden gebruikt en toegepast in de bollenteelt.

logo

Agrifirm Plant (door de heer Aaldrik Venhuizen) presenteert op donderdag 16 februari om 13:30 uur de huidige status van dit project Precisielandbouw 2.0. Interesse? Meldt u zich hier dan aan.

Direct aanmelden